تعبیر خواب زندان

خواب زندان از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب زندان و دستگیر شدن چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب زندان
تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندان از دید ابن سیرین

تعبیر خواب زندانی شدن: اگر ببینی در زندانی هستی که آن را می‌شناسی، تعبیرش اندوه و ضرر و زیان می‌باشد.

تعبیر خواب در بند بودن: اگر ببینی در زندان پاهایت در بند می‌باشند، یـعـنـی کار تو بسیار طولانی خواهد شد. اگر ببینی در زندان ناآشنایی هستی، یـعـنـی هلاک می‌شوی (زیرا زندان ناآشنا قبر می‌باشد)

تعبیر خواب زندان از دید امام جعفر صادق (ع)

اگر زندانی‌های پادشاه را ببینی، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی.

تعبیر خواب زندان از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دستگیر شدن: اگر ببینی پاسبان‌های شب، لباس تو را درآورده و تو را به زندان انداختند، یـعـنـی افراد پادشاه به تو بی‌حرمتی می‌کنند.

تعبیر خواب لباس زندان: اگر ببینی لباس زندانی‌ها را پوشیده‌ای، یـعـنـی به خاطر کاری دچار غم و ناراحتی خواهی شد.

تعبیر خواب بازداشت شدن توسط ماموران: اگر خواب دیدی که گروهی از ماموران حکومتی تو را بخاطر ارتکاب جرمی و فرقی ندارد چه جرمی باشد بازداشت و یا دستگیر میکنند برای مردان خوب نیست و برای زنان نیکو می باشد.

بازداشت شدن برای زنان در خواب شوهر است و برای مردان غم و اندوه است و میزان غم و اندوه به ارزش و بزرگی و کوچکی جرم مربوط می گردد.

اگر شخص زندانی در زندان اذان می‌گوید و اقامه نماز کرده، یـعـنـی از زندان خلاص می‌شود.

تعبیر خواب زندان از دید منوچهری تهرانی

تعبیر خواب فرار کردن از زندان: اگر خواب ببینی از زندان بعد از پشت سر گذاشت دردسرهای زیادی موفق به فرار بشوی به این دلیل است که در زندگی واقعی برای دست پیدا کردن به آروزهایت و خصوصا در زمینه ی عشق و عاشقی تلاش و پشتکار قابل توجهی خواهی داشت که همین امر سبب می شود در نهایت به پیروزی برسی.

اگر ببینی کسی یا کسانی موقع فرار کردنت مانع می شوند به این نشانه است که در عشق ناکام می مانی.

سایر تعابیر

تعبیر خواب زندانی شدن پدر: اگر دیدی پدرتان را به خاطر ارتکاب به جرمی وارد زندان کرده اند به این نشانه است که غصه ها ، دردها ، بلاها ، و رنج هایی که می تواند خطراتی جبران ناپذیر را به پیکر خانواده وارد کند از سمت شما دور می شود و به لطف خداوند از این حوادث در امان خواهید شد.

چنان چه خواب دیدی پدر مرده شما را به هر دلیلی به زندان می برند علامت آن است که آشفتگی‌های غیر عادی در خانه شما را تهدید می‌کند ، اگر او بی گناه بود و یقین داشتی اشتباهی رخ داده است علامت انجام معاملات سودمند است.

تعبیر خواب زندانی شدن مادر: تعبیر آن فرصتی است نیکو که در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب زندانی شدن برادر: در بیشتر مواقع زمان ها و به اعتقاد معبران بیانگر بروز سختی‌ها و مشکلات است ، از جمله مشکلاتی که حتی میتواند باعث شود در زندگی فشار بسیار زیادی را متحمل شوید.

تعبیر خواب زندانی شدن خواهر: به این معناست که در یک دوره زمانی مشخص بشدت احساس تنهایی و بی یاوری خواهید کرد در این دوران محتمل است غم و رنج زیادی به شما وارد شود.

تعبیر خواب بازداشت شدن: گر دیدی که تو توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت میشوی و تو را به همراه خودشان میبرند دلیل بر اینکه مشکل و یا دردسر بزرگی بر سر راهت در اینده قرار خواهد گرفت که بخاطرش کلافه و ناامید می شوی.