جملات خاص فلسفی | متن های آموزنده و زیبا در مورد زندگی

در ادامه این مقاله جملات و متن های فلسفی و آموزنده زیبای کوتاه عاشقانه در مورد زندگی ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

عکس نوشته جملات فلسفی سنگین
عکس نوشته جملات فلسفی سنگین

قوی باش
آخر هفته فرا می رسد.

*****

The unexamined life is not worth living

زندگی نامشخص ارزش زندگی ندارد.

*****

من نمی توانم باد را کنترل کنم
اما می توانم بادبان را تنظیم کنم.

*****

افرادی که باعث خندیدن شما می شوند
از افراد زیبا خیلی زیبا تر هستند.

*****

برای کشف خودتان به اندازه کافی سفر کنید.

*****

کمتر داشته باش
و بیشتر ببین

*****

ازدواج یک کارگاه است
شوهر کار می کند
تا همسر خرید کند.

*****

چیزی که شما می بینید مهم نیست
چیزی که می فهمید اهمیت دارد!

*****

یا شما روز ها را می سازید
و یا روز ها شما را می سازند

*****

کلام تان را رسا کنید نه صدای تان را
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق.

*****

رویاها اتفاق نمی افتند مگر اینکه شما کاری انجام دهید.

*****

به غیر ضروری ها گوش کن
به نکن ها گوش کن
به نباید ها گوش کن
به غیر ممکن ها
به نخواهد ها
به هر چیزی که تا به حال نداشته ای گوش کن
بعد به من گوش کن
هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد
هر چیزی می تواند باشد.

*****

زیبا ترین چیز در جهان خود جهان است!

*****

There is only one good
knowledge
and one evil
ignorance

فقط یک خیر در جهان هست
دانش
و یک شر در جهان هست
جهل!

*****

شخصیت شما اطرافیان تان را مجذوب می کند.

*****

عکس پروفایل با جملات فلسفی
عکس پروفایل با جملات فلسفی

برای ملکه بودن نیازی به پادشاه ندارید.

*****

خیلی چیز ها تغییر می کنند و می گذرند
اما طعنه زدن همیشه در یاد می ماند.

*****

همیشه زمان های سخت است که دوستان واقعی را نشان می دهد.

*****

عشق باعث می شود که بخواهید بهتر باشید.
اما اگر عشق، عشق واقعی باشد به شما اجازه می دهد که خود واقعی تان باشید.

*****

عاشقان صبور هستند و می دانند که ماه برای کامل شدن به زمان نیاز دارد.

*****

با لمس عشق همه شاعر می شوند.

*****

The brave man is he who overcomes not only his enemies but his pleasures

انسان شجاع کسی است که نه تنها بر دشمنان بلکه بر لذت های خود غلبه می کند!

*****

کسی که افکار بزرگی در سر دارد
اغلب اشتباهات بزرگی انجام می دهد!

*****

انسان خیلی ضعیف است که حقیقت را فقط با استدلال کشف می کند!

*****

روشنایی روز من به میزان نور خورشید بستگی ندارد
به لبخند تو بستگی دارد.

در ادامه بخوانید : جملات فلسفی فروغ فرخزاد