متن کامل شعر من کجا باران کجا و راه بی پایان کجا از پوریا سوری

شاید شما هم بخواهید بدانید که شاعر شعر من کجا باران کجا و راه بی پایان کجا کیست؟ خب باید بگوییم که شعر هر چه کویت دورتر دل تنگ تر مشتاق تر یکی از سروده های پوریا سوری است که همایون شجریان آن را اجرا کرده است.

متن شعر هر چه کویت دورتر دل تنگ تر مشتاق تر
متن شعر هر چه کویت دورتر دل تنگ تر مشتاق تر

در ادامه این مقاله متن کامل شعر من کجا باران کجا و راه بی پایان کجا اثر پوریا سوری را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

در ادامه بخوانید : متن شعر کامل انسانم آرزوست

من کجا، باران کجا و راه بى پایان کجا

آه این دل دل زدن تا منزل جانان کجا

اى حریر از شانه هایت ریخته تا راه من

عطر خوبت را بگو آخر کنم پنهان کجا

من غریق رود هاى خفته در نام توام

مرغ دریایى کجا و بیم از طوفان کجا

هرچه کوی ات دورتر، دل تنگ تر، مشتاق تر

در طریق عشقبازان مشکل آسان کجا

کاتبان گفتند شب، تکثیر گیسوى تو است

نور خورشید انعکاس چشمه ى روى تو است

بى قرار دیدنت این خاک باران خورده است

خواب چشمان مرا امشب خیالت برده است

” شاعر : پوریا سوری