روز معلم مبارک | متن زیبا و کوتاه برای تبریک روز معلم 99

عکس نوشته روز معلم مبارک
عکس نوشته روز معلم مبارک

پیام تبریک روز معلم

دبیر عزیزم یاد تو همیشه در ذهنم،
عشق تو در قلبم
و عطر مهربانت همیشه در وجودم جاری است.
روز معلم مبارک!

*****

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را می سازند تا بسوزد
اما تو می سوزی تا بسازی
روز معلم مبارک همسرم!

*****

برای ما دانشجویان شما بزرگترین منبع الهام بودید.
استاد بزرگوار شما همچنان با دانش و علم خود برای دانشجو ها سرلوحه هستید.
روز استاد مبارک!

*****

عکس پروفایل معلم عزیزم روزت مبارک
عکس پروفایل معلم عزیزم روزت مبارک

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت
خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود
روز معلم مبارک باد!

*****

جملات تبریک روز معلم

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه ها را
استاد گرامی روزتان مبارک!

*****

معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند.
روز معلم مبارک پدرم!

*****

از همه زحمات شما متشکرم که مرا رشد داد
و به آنچه اکنون هستم تبدیل کرد.
روز معلم پیشاپیش مبارک!

*****

عکس تبریک روز معلم برای پروفایل
عکس تبریک روز معلم برای پروفایل

معلم عزیزم، مدرسه واقعا کسل کننده بود
اما روش تدریس شما همه چیز را برای من تغییر داد.
12 اردیبهشت روز معلم گرامی باد!

*****

تدریس یک حرفه شریف است و همه معلمان افراد شریفی هستند.
روز معلم مبارک خواهرم!

*****

این عشق، مراقبت، صبر و توصیه های شماست که امروز همه ی ما را تغییر داده است.
روز معلم مبارک مامان!

*****

عکس نوشته بهترین معلم دنیا روزت مبارک
عکس نوشته بهترین معلم دنیا روزت مبارک

روز معلم بر همه ی معلمان، اساتید، مدرسان و دبیران مبارک باد!

*****

پهنه‌ای از بهشت و صدها اردیبهشت دیگر، در انتظارت
روز معلم مبارک برادر عزیزم!

*****

متن کودکانه برای تبریک روز معلم

معلم
شمع شدی
شعله شدی
سوختی
تا هنرت را به من آموختی.
روز معلم مبارک!

*****

عکس روز معلم کودکانه
عکس روز معلم کودکانه

بابا آب داد.
بابا نان داد.
معلم عشق داد.
معلم عزیزم روزت مبارک!

*****

معلم عزیز و مهربانم روزت مبارک!