20 متن عاشقانه لاکچری انگلیسی (فوق العاده شیک و باکلاس)

در ادامه این مطلب مجموعه ای از متن و جملات عاشقانه لاکچری انگلیسی با ترجمه فارسی را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

متن و جملات عاشقانه لاکچری انگلیسی
متن و جملات عاشقانه لاکچری انگلیسی

My favorite place to live in is your heart

محل مورد علاقه من برای زندگی قلب توست

*****

When I think about you
I see your beautiful smile

وقتی به تو فکر می کنم
لبخند زیبای تو را می بینم

*****

متن عاشقانه لاکچری انگلیسی

The best moments in life
are the ones spent with you
I love you

بهترین لحظات زندگی
لحظه هایی است که با تو سپری میشه
دوستت دارم

*****

I love you
like words in silence
like a speech of air
like a songs of lake
like sweetness of cake

دوستت دارم
مثل کلمات سکوت
مثل سخنرانی هوا
مثل آواز دریاچه
مثل شیرینی کیک

*****

جملات عاشقانه لاکچری انگلیسی

Without you
I don’t want spring with it blooms
I don’t want summer with it sun
And autumn with it leaves
and even winter with it snow

بدون تو
من بهار و شکوفه هاشو نمیخوام
تابستون و آفتابشو نمیخوام
و پاییز و برگ هاشو
و حتی زمستون و با برفاش نمیخوام

*****

I am catastrophically in love with you

به طرز فاجعه باری عاشقتم

*****

همچنین ببینید : متن و جملات دو خطی عاشقانه
متن عاشقانه لاکچری انگلیسی با ترجمه فارسی
متن عاشقانه لاکچری انگلیسی با ترجمه فارسی

𝘼𝙡𝙇 𝙏𝙝𝙚 𝙒𝙤𝙧𝙡𝘿 𝙂𝙤𝙩 𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙖𝙩𝙧𝙤𝙇 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙡𝙮, 𝙄 𝘿𝙤𝙧𝙚𝙩 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙖𝙡𝙚𝙙

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

*****

𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑵𝒐𝒕 𝑨 𝑷𝒂𝒓𝒕 𝑶𝒇 𝑴𝒚 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕
𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑨𝒍𝒍 𝑶𝒇 𝑴𝒆

تــــو تیکه‌ ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی..♥️

*****

متن عاشقانه لاکچری انگلیسی برای استوری و کپشن

if i has to choose between loving you, and breathing
I would use my last breath to say I LOVE YOU

اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن؛
از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگویم دوستت دارم

*****

Thank you for always being my rainbow after the storm

ممنون که همیشه رنگین کمان من بعد از طوفانی

*****

Love is wide ocean that joins two shores

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد

*****

Your love shines in my heart as the sun that shines upon the earth

عشق تو مانند خورشیدی که بر زمین می تابد در قلب من می درخشد

*****

متن زیبا و لاکچری عاشقانه انگلیسی

𝓁ℯ𝓉’𝓈 𝓉𝒽𝒾𝓃𝓀 𝒶𝒷𝒪𝓊𝓉 𝓂𝒪𝓇ℯ 𝒷ℯ𝒶𝓊𝓉𝒾𝒻𝓊𝓁 𝓉𝒽𝒾𝓃ℊ𝓈
+ 𝓁𝒾𝓀ℯ 𝓌𝒽𝒶𝓉 ?
– 𝓎ℴ𝓊𝓇 ℯ𝓎ℯ𝓈•♥•

– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♥”

*****

There is no remedy for love but to love more

هیچ چاره ای برای عشق وجود ندارد به جز دوست داشتن بیشتر

*****

متن عاشقانه کوتاه لاکچری انگلیسی

yoυ’re тнe вeѕт decιѕιon oғ мy lιғe

لِذَت بَخشْ تَرين اِنتِخاب زِندِگيمْ توُییٖ…

در ادامه بخوانید : 35 متن عاشقانه لاکچری اینستا